Privacywetgeving (De AVG)

Vanaf 25 mei 2018 treed de nieuwe privacywetgeving in werking. Deze regel dwingt o.a. de zorgverlener om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie van de cliënten.

De praktijk verwerkt de volgende gegevens:
-        BSN
-        Geboortedatum
-        Adres
-        Huisarts
-        Het dossier van u of van uw kind. Hierin staan alle handelingen die uitgevoerd zijn.

Deze gegevens worden verstrekt aan de zorgverzekeraar, zodat de declaraties soepel verlopen en u daar geen omkijken naar heeft. De gegevens worden (de wettelijke termijn van) 15 jaar bewaard.

U heeft ten alle tijden recht op inzicht van uw eigen gegevens. Dit kan opgevraagd worden via 06-28844394. Als u het niet eens bent met de inhoud van het dossier, kunt u een verzoek tot wijziging indienen. Dit kan via 06-28844394. Na 15 jaar wordt de inhoud van het dossier vernietigd. U heeft recht op het intrekken van de verleende toestemming. Dit kan via 06-28844394 of schriftelijk via info@kinderoefentherapie-tilburg.nl . Mocht u een klachten hebben, dan kunt u deze klacht schriftelijk kenbaar maken via info@kinderoefentherapie-tilburg.nl of via 06-28844394. U kunt gebruik maken van de klachtenregeling van de praktijk. Deze is te vinden via www.kinderoefentherapie-tilburg.nl 


Tournooistraat 7 | 5021 BJ Tilburg | 013-4683544 | 06-28844394 | info@kinderoefentherapie-tilburg.nl