Kinderoefentherapie

Als het kind wordt aangemeld, vindt eerst een onderzoek plaats om een zo goed mogelijk beeld van de motorische ontwikkeling van het kind te krijgen. Dit onderzoek bestaat uit meettesten en observatietesten. Hierdoor krijgen we inzicht in zowel de kwaliteit als de kwantiteit van bewegen. Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op, zo nodig in overleg met andere disciplines.

De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren, evenwicht, grove en aan de fijne motoriek, balvaardigheid en/of het schrijven.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met ouders/verzorgers en betrokkenen.
Tournooistraat 7 | 5021 BJ Tilburg | 013-4683544 | 06-28844394 | info@kinderoefentherapie-tilburg.nl